Монгол хэл бичгийн гурван төрлийн үсгийг автоматаар хөрвүүлэх системийг судлан бүтээжээ

үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:09/04/23

       Монгол хэл бичгийн гурван төрлийн үсгийг  автоматаар хөрвүүлэх системийг судлан бүтээжээ  

        Саяхан ӨМИС-ийн МСДС-ийн профессор Жараннэг, профессор Цэцэнбат, "Солонго" сэтгүүлийн ерөнхий редактор Баянжаргал нарын хариуцан хэрэгжүүлсэн Байгалийн шинжлэх ухааны сангийн төсөл болох "Гурван төрлийн монгол бичгийг харилцан хөрвүүлэхэд ижил дүрст үсгийг таних тухай оюуны чадавхийн судалгаа" нь 3-н жилийн турш судлагдаж, амжилттай үр дүнд хүрлээ. 
      
Гурван төрлийн монгол бичиг нь уйгаржин монгол, тод монгол, кирилл монгол бичиг болно.    

 

 

 

Автоматаар хөрвүүлэх системд: 
       
  "уйгаржин монгол бичгээс кирилл монгол бичиг рүү  хөрвүүлэх"
         "кирилл монгол  бичгээс уйгаржин монгол бичиг рүү  хөрвүүлэх"
         "уйгаржин монгол бичгээс тод монгол бичиг рүү  хөрвүүлэх"
         "тод монгол үсгээс уйгаржин монгол бичиг рүү  хөрвүүлэх"
         "тод монгол үсгээс кирилл монгол бичиг рүү  хөрвүүлэх"
зэрэг зургаан иж бүрэн  үйлдэл бүхий программчлалтай.

Монгол хэл бичгийн гурван төрлийн үсэг нь үндэстний үсэг бичгийн
хэрэглээнд бэрхшээл учруулдаг байна. Эдгээр гурван төрлийн үсгийг  харилцан хөрвүүлэх системыг ажиллуулснаар нийтлэг үсэг бичиггүй байдалд гурван төрлийн бичгийг автоматаар хөрвүүлж, үг хэл, үсэг бичгийн ялгаатай  байдлыг багасгаж, эдгээр үсгүүдийг ашиглах боломжтой болно.
       Уг автоматаар хөрвүүлэх системийг судлан бүтээж амжилтанд хүрсэн нь гурван төрлийн монгол бичгийг харилцан хөрвүүлж, соёлын солилцоо, мэдээ мэдээллийг цацахад шинэ замыг нээсэн байна.