Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

бэлтгэгч:Ariunaa үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:09/06/25

 

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

 

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Хөлөнбуйрын үндэсний музей

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Алтан ордон

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Музей 1 давхар 

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Хөлөнбуйрын Барга Монголчуудын ахуй амьдрал

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Барга, Буриадын хувцас засал

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Олон Монгол ястадын эмээлүүд

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Хөлөнбуйраас олдсон чулуун гялбар

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Хөлөнбуйраас олдсон Юань улсын үеийн тамга

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Хөлөнбуйраас олдсон хүний нүүрт хаш эдлэл

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

Хөлөнбуйрын үндэсний музей нээлтээ хийжээ

хэт, хутга