Намын түүхийн сургалтыг сургуулийн хүрээнд

бэлтгэгч:Chinakrl 来源 http://www.solongonews.mn үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:21/03/29

Хятадын Жянши мужийн Наньчан хотын 28-р Жүн боловсролын группээс Ваньли туршилтын сургуульд “Намын түүхийн сургалтыг сургуулийн хүрээнд” гол сэдэвт үйл ажиллагаа зохион байгуулж, улс төрийн хичээл, дуу бүжиг, уран уншлага зэргээр дамжуулан хүүхдүүдэд намын түүхийн мэдлэгийг сурталчилсан байна.