Б.Билиг бүтээл нийтэлж коронавирусаас сэргийлэхийг сануулав

бэлтгэгч:Chinakrl 来源 Синь Хуа агентлаг үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:20/02/15

   Өвөр монголын нэрт хошон зурагчин Б.Билиг ойрын өдөр шинэхэн бүтээлээ нийтэлж хүмүүсийг Коронавирусаас сэргийлэрэй хэмээн сануулсан байна.