【Намын түүхийг сурч, үзэл бодлоо ухамсарлан, бодит үйл хэрэгт оролцон, шинэ хэв байдлыг эхлүүлэх】 VI бүгд хурлын үзэл санааг судалж хэрэгжүүлэн, иргэдийн санаа болж

бэлтгэсэн цаг:22-02-10  бэлтгэгч:Chinakrl  үзсэн тоо:1
    1
  • 1