Эвэнки хошуунд малчидын найр боллоо

бэлтгэгч:Ганаа үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:19/05/06

Энэ сарын 4-ний өдөр, "Хуй гол хурдан цагаан тэмээний нийгэмлэг"-ийн Тууз хайчлах малчидын найр эвэнки хошууны хуй сумын цагааннуур гацаанд зохион байгуулагдлаа.

                                                                                           Гялбаа нарантунгалаг сурвалжлан мэдээпэв