Бээжингийн өвлийн олимп нь дэлхийн хамгийн аюулгүй газрын нэг байлаа

бэлтгэгч:Chinakrl үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:22/02/22


    "Өнөөдрийн Америк" вебсайт 2-р сарын 21-нд мэдээлснээр,  цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх хаалттай арга хэмжээг хэрэгжүүлсний улмаас Бээжингийн өвлийн олимпийн халдварын түвшин зөвхөн 0.01 хувьтай байгаа учраас Бээжингийн өвлийн олимп нь дэлхийн хамаг аюулгүй газрын нэг гэж олон улсын олимпийн хорооны ерөнхийлөгч Томас Бах ярьж байлаа.