Монгол Улсад 490 мянган амны хаалтын тусламж үзүүллээ

бэлтгэгч:Chinakrl 来源 http://mn.news.cn/ үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:20/04/13

  БНХАУ-аас Монгол Улсад үзүүлж буй тусламжийн 490 мянган ширхэг амны хаалтыг Эрээн хотын авто боомтоор 04-р сарын 11-нд шуурхай шалган нэвтрүүлжээ.

   “Дуслыг далайгаар” гэдэгчлэн Хятад улсад тахлын байдал хүнд хэцүү байх үед Монгол Улсын төр засаг, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, иргэд олон нийт Хятад улсад халуун гараа сунган, туслалцаа дэмжлэг үзүүлснийг Хятадын ард түмэн хэзээ ч мартахгүй бөгөөд өөрийн орны нөхцөл байдал сайжирч, Монгол Улс тахлын эсрэг зангилгаа үе шатанд байгаа энэ үед хариу туслалцаа үзүүлж байна.