Манж хаадын хөрөг

бэлтгэгч:Ariunaa үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:09/02/25

 

                    Эеэр засагч                                     Энх-Амгалан

 

              Найралт төв                                       Тэнгэр тэтгэгч

 

           Сайшаалт ерөөлт                                    Төр гэрэлт

 

        Түгээмэл элбэгт                                       Бүрэнт  засагч

 

         Бадруулт   төр                                                   Хэвт   ёс

ирэлт:www.altan5.com