Сүмийн дэргэдэх наадмын амтат идээ

бэлтгэгч:Chinakrl үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:15/03/09
 
Хаврын баярын үеэр Бээжингийн олон сүм хийд төрөл бүрийн арга хэмжээ зохиож, амтат идээгээрээ олны сонирхoлыг татаж байлаа.