Хятадын шуудангийн марк-БНХАУ-ын олон үндэстэн

бэлтгэгч:Ariunaa үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:09/02/10

 

    Бай үндэстэн                                                                                                                        Ачан үндэстэн   

  

 Шэ   үндэстэн                                                                                                                       Тажик үндэстэн