БНХАУ байгуулагдсны 60 жилийн ойг бэлгэлье

үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:09/02/20

 

БНХАУ  байгуулагдсны 60 жилийн ойг бэлгэлье

1949 оны 10 сарын 1