Үхэрийн мах нь үнэ нэг кил нь 50 юун болов

бэлтгэгч:Chinakrl үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:12/10/24

 

10 сараас нааш Шинэ барга зүүн хошуу нь үхэрийн мах нэг кил 50 юуны үнэд хүрч, өнгөрсөн жилийн нэг үеээсээ 47.1%-ээр нэмэгдэж, түүхийн хамаг өндөр тэмдэгллийн өрчилэв.