Хайлаарын хүнсний бүтээгтэхүүн

бэлтгэгч:Ariunaa үзсэн тоо: бэлтгэсэн цаг:09/03/11

  

 Ли Бинь архи                          Чүнь Лиан Е архи                     Чүнь Лиан Ван архи

  

 Ин Бинь архи                          Хайлаар пийв                                    Хайлаар пийв

 

                                    Шуан Май пийв                                                     Зэрлэг жимсний жүүсүүд

зэрлэг жимсний жүүс                    Хо Жиү архи                          бугын цусан эвэр

 

  Хөлөнбуйрын мөөг                        Их Хянган давааны хар дэлдүү                           Их Хянган давааны мөөг

                      Үхрийн бурц                                        Шар цэцэг                                Сам хорхой

 Хөлөнбуйрын тамхи                илгэн ташмагтай архи                       Хөлөнбуйрын тамхи